file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Hem / Aktuella projekt

Aktuella projekt

Visby – Kv. Järnvägen 4

Här planerar vi att bygga 6 radhus och ett flerbostadshus innehållande 17 lägenheter. Husens relation till varandra och rummen mellan dem minner om en gotlandsgård. Volymer och materialval är klassiskt gotländska men med en kontemporär bearbetning.

Norra stäksön

En stadsdel med unik karaktär och speciell atmosfär som har öns befintliga natur och varierade topografi som utgångspunkt och där blandningen av upplåtelseformer och exploateringsgrad, variation av bebyggelse och mångfald av olika typer av gaturum är av stor vikt. Vi […]

Lindbacken

Inte långt från centrala Uppsala växer Lindbacken fram, en mysig stadsdel med villor, radhus och lägenheter vid sidan av förskolor, skolor, parker och en liten huvudgata med butiker och service. I Lindbacken vill vi skapa ett område med unik karaktär […]

Österåker

Med utsikt över 90 ha vattenspegel och böljande landskap hittar ni Hagby äng och kulle. Med ambitionen att bli en av Europas bästa golfbanor skapar Österåkers golfklubb med hjälp av Henrik Stensson en ny anläggning i toppklass. En fantastisk plats, […]

Åhus

Detaljplaneläggning för ett bostadsområde för ca 300 bostäder pågår och beräknas vinna lagakraft under 2018.

Torresta

Ambitionen med projektet är att bevara en stor, kontinuerlig del av skogen och på så sätt bevara och förstärka dess “sociala värden” som pekas ut i kommunens översiktsplan. Områdets karaktär formas av småhuskluster/kvarter i fastighetens mindre kuperade och öppna delar. […]