Detaljplanen för fastigheten Gångaren 10, på Ekedalsgatan invid Lindhagensplan, Kungsholmen vann laga kraft under maj 2019. Detaljplanen ger rätt att uppföra ett bostadshus i 17-våningar, med garage och lokaler i bottenplan. Totalt kommer huset att ha ett 70-tal lägenheter, där flertalet lägenheter kommer att ha utsikt över Rålamshovsparken och Mälaren. Planerad byggstart är våren/sommaren 2020 samt inflyttning till årsskiftet 2021/2022