Gillöga har tidigare slutfört två projekt i Visby och nu bygger vi ytterligare ett projekt som omfattar 29 lägenheter vid Söderport. Projektet är slutsålt och inflyttning beräknas ske etappvis under 2019 och 2020.