I december 2018 sålde Gillöga en förvaltningsfastighet med 30 lägenheter i Kåbo, Uppsala.