Gillöga uppför 24 radhus i den sista etappen av tätorten Lindbacken i Uppsala, men inflyttning under våren 2020. Mer om projektet går att läsa om här.