Gillöga AB säljer kvarteret Broccolin, ett område planerat för 200 bostäder till Bonava Sverige AB.

Gillöga AB och Bonava Sverige AB har ingått ett avtal om fösäljning av kvarteret Broccolin, ett område planerat för 200 bostäder i Uppsala. Fastigheten ligger i Årsta Centrum som ska utvecklas som stadsdelscentrum till att bli det nya navet i utvecklingsområdet Östra Sala Backar. Projektet är ett av de första i förtätningen av stadsdelen och kommer att sätta det nya Årsta på kartan. Gillöga AB har drivit och utvecklat projektet från förvärv fram till det att detaljplanen vunnit laga kraft. Säljarens rådgivare i processen har varit JLL Capital Markets och Lindskog Malmström advokatbyrå.

För mer information, vänligen kontakta:

David Tomsic, 08 611 90 90