Utveckling av bostäder och bostadsområden är en kapitalintensiv verksamhet, vilket ställer krav på god likviditet.