Ekonomi

Balans & rapporter

Utveckling av bostäder och bostadsområden är en kapitalintensiv verksamhet, vilket ställer krav på god likviditet.

Gillöga AB, 559130-2723, tillämpar inte IFRS-principen, utan redovisar enligt K3 där materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med av- och nedskrivningar.

Revisor:
Grant Thornton

Gillöga AB i sammandrag:202220212020
Antal sålda bostäder:55137108
Årets resultat, MSEK:1212376
Eget kapital, MSEK:344332208
Långfristig inlåning från ägare, MSEK:492492492
Summa tillgångar, MSEK:9351 031731
Soliditet:37%32%28%
Justerad soliditet inklusive ägarlån:89%80%96%