Om oss

Ett team av visionära stadsplanerare, redo för nästa steg.


Hur vi jobbar – Steg 1

Next

Vi arbetar med att utveckla bostäder i alla dess olika projektformer. Från de allra längsta projekten, där vi köper mark, detaljplanelägger och bygger hela bostadsområden – projekt med löptider på 20 år eller mer – till de kortaste där vi ombildar hyreshus till bostadsrätter, oftast i samband med en större renovering – en process på 1-2 år.

Vi anlitar några av landets bästa arkitekter till att rita radhus och lägenheter, allt i syfte att skapa varierade och nyskapande bostadsområden, där våra egna hus blandas med andra utvecklares hustyper. Vi arbetar mycket med nyproduktion av radhus, där utmaningen är att skapa högkvalitativa hus till en rimlig kostnad, men vi har också genomfört påbyggnader och bl a tillskapat en av Sveriges mest exklusiva vindslägenheter någonsin, på över 600 kvm vid Stureplan i Stockholm.

När du bygger hela bostadsområden kommer nya möjligheter – vi gillar t ex att arbeta med gaturumsarkitektur. När du ritar ett bostadsområde är det t ex trevligare med en svängd gata än en rak. Trafikhastigheten blir lägre och det blir mer spännande när du inte ser hela vägens sträckning. Låter man sedan husens fasader ha samma krökning, och intressanta planteringar på trädgårdarnas framsidor så har man skapat så mycket mer än bara ett fint hus på en tomt.

Men vi jobbar även med att utveckla och bygga allt runtomkring bostäderna i ett bostadsområde. Vi gillar att designa trädgårdar, med växthus, urban gardening etc. Vi bygger kvartersgator, parker, pulkabackar, förskolor, vårdcentraler och allt annat som behövs för att få ett bra och trivsamt bostadsområde.

Vad vi söker – Steg 2

Next

Vi arbetar huvudsakligen inom en radie av en timmes färdväg från Stockholm, men ibland genomför vi även projekt på andra platser – vi har t ex gjort två bostadsprojekt innanför ringmuren i Visby, och ett lite större nyproduktionsprojekt strax utanför muren, där vi även fick lämningar från istiden uppkallade efter oss (se Gillöga räfflorna) och vann pris för årets byggnad på Gotland!

Vi har en liten organisation, och söker därför hellre färre, men större projekt som vi kan vidareutveckla.

Vi förvärvar gärna mark som vi tror kan detaljplaneläggas för bostäder i framtiden, eller befintliga bostadshyreshus i Stockholm och Uppsala där det finns vakanta ytor och kanske ett renoveringsbehov. Ibland hjälper vi nybildade bostadsrättsföreningar vid ombildningen, där vi går in och förvärvar tomma ytor och stöttar föreningen under dess första, kritiska tid i samband med förvärvet av fastigheten, t ex vid upphandling av stambyten, balkongrenoveringar etc.

2023

2023

Detaljplanen för utveckling av bostäder vid Österåkers Golfklubb vinner laga kraft

Projektet omfattar ca 1 000 bostäder varav Gillöga kommer att utveckla ca 200.

  • Skärmavbild-2018-09-13-kl.-11.30.09-e1536831168983 – Detaljplanen för utveckling av bostäder vid Österåkers Golfklubb vinner laga kraft – 2023
2021

2021

Gillöga vinner aktitekturpris

Gillögas tredje bostadsprojekt i Visby, där vi uppfört 29 bostadsrättslägenheter strax utanför ringmuren vid Söderport, har vunnit årets arkitekturpris på Gotland. Motiveringen lyder: Kvarteret Visby Järnvägen 4 möter staden med tydliga äldre gotländska referenser, men nu i en modern och stadsmässig gestaltning.

  • IMG_5377 – Gillöga vinner aktitekturpris – 2021
2019

2019

Detaljplan vinner laga kraft i Åhus

Under 2019 vann detaljplanen för ett nytt bostadsområde för ca 300 bostäder laga kraft. Genom markanvisning av Kristianstads kommun uppför Gillöga en ny stadsdel i Åhus invid Kristianstads GK.

  • Åhus-Flygvy-översikt-1740x1049 – Detaljplan vinner laga kraft i Åhus – 2019
2007

2007

Gillöga förvärvar markområde om ca 100 hektar i Uppsala

Markområdet till blivande Lindbacken förvärvas. Området är under detaljplaneläggning och tre år senare antogs detaljplanen. Lindbacken har vuxit fram till en ny tätort med en grundskola, tre förskolor, handelsby, Ica-butik och består av närmare 900 bostäder.

  • OEViS_Limone_Gatuvy_2021-02-10-scaled – Gillöga förvärvar markområde om ca 100 hektar i Uppsala – 2007
1997

1997

Gillöga

Gillöga förvärvar sin första fastighet 1998. Fastigheten ligger på Lilla Essingen och ombildas till bostadsrätter.

  • Södermalm – Gillöga – 1997