file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Gillöga är på plats i Almedalen

Har ni frågor eller funderingar kring våra projekt? Hör av er till Ludvig Samuelsson, 073-674 54 34, som är på plats i Visby under Almedalsveckan.

Detaljplanen för fastigheten Gångaren 10 har vunnit laga kraft

Detaljplanen för fastigheten Gångaren 10, på Ekedalsgatan invid Lindhagensplan, Kungsholmen vann laga kraft under maj 2019. Detaljplanen ger rätt att uppföra ett bostadshus i 17-våningar, med garage och lokaler i bottenplan. Totalt kommer huset att ha ett 70-tal lägenheter, där […]

Gillöga bygger ytterligare ett projekt i Visby

Gillöga har tidigare slutfört två projekt i Visby och nu bygger vi ytterligare ett projekt som omfattar 29 lägenheter vid Söderport. Projektet är slutsålt och inflyttning beräknas ske etappvis under 2019 och 2020.

Kvarteret Broccolin

Gillöga AB och Bonava Sverige AB har ingått ett avtal om fösäljning av kvarteret Broccolin, ett område planerat för 200 bostäder i Uppsala. Fastigheten ligger i Årsta Centrum som ska utvecklas som stadsdelscentrum till att bli det nya navet i […]