Nyheter / Gillöga tillträder och uppför sjuttonvåningshus på Kungsholmen

Gillöga tillträder och uppför sjuttonvåningshus på Kungsholmen

Gillöga har idag tillträtt tomträtten Gångaren 22 som är belägen på Kungsholmen i Stockholm. Avtal om köp tecknades redan i juni 2017 men avtalet var villkorat av ny detaljplan och fastighetsbildning. Areim är säljare av tomträtten.

Höghuset har ritats av Koncept Stockholm och projekterats av Liljewall arkitekter. Veidekke kommer att uppföra byggnaden på totalentreprenad. Byggnaden rymmer 78 bostäder, lokal i bottenplan och ett underjordiskt garage.