Nyheter / Detaljplan i Österåker vinner laga kraft

Detaljplan i Österåker vinner laga kraft

Detaljplanen för Hagby äng och kulle invid Österåkers Golfklubb har nu vunnit laga kraft. Planområdet omfattar ca 1 000 bostäder varav Gillöga kommer att utveckla ca 200 av dessa.