Gillöga AB har av Hjärt-Lungfonden, Läkare utan gränser och Svenska Sektionen Av Amnesty International, förvärvat mark för framtida bostadsbebyggelse.