Projekt / Lindbacken

Lindbacken

År 2007 förvärvade Gillöga ca 80% av den mark som idag är Lindbacken, en ny förort öster om Uppsala. Området var under detaljplaneläggning, och tre år senare, år 2010, antogs detaljplanen. Efter ett par år med kommunalt byggande av infrastruktur kunde vi inleda byggnationen av bostäder, förskolor, kvartersgator m m. Idag består Lindbacken av närmare 900 bostäder, och vi har kvar att slutföra ca 95 bostäder – framförallt radhus och parhus. Vår målsättning är att området skall vara fullt utbyggt senast 2027.

Lindbacken är en mysig stadsdel med villor, radhus och lägenheter vid sidan av förskolor, skolor, parker och en liten huvudgata med butiker och service. 

Här ville vi skapa ett område med unik karaktär och atmosfär där du kan skapa ditt drömboende. Vissa tomter kan du relativt fritt bebygga själv, andra hus bygger etablerade husproducenter och vi som äger området.

Lindbacken har vuxit fram till att bli perfekta stadsdelen för barn och barnfamiljer. Vi ville skapa ett område som ger en drömplats att växa upp på, som är trygg och kul och där kompisarna är många. Vi la därför stor möda på att skapa en miljö med bra skolor och förskolor och gott om aktiviteter för hela familjen.

Utformning är en viktig fråga i Lindbacken. Med inspiration från den klassiska trädgårdsstaden blir området varierat och grönskande, får fina gaturum, närservice och många umgängesplatser. Inte minst den stora parken i hjärtat av Lindbacken som kommer att bli en fantastisk plats för umgänge, lek och idrott för både boende och besökare.