Gillöga utvecklar ett nytt bostadsområde invid Kristianstads GK i Åhus.

I augusti 2019 vann detaljplanen för ett bytt bostadsområde för ca 300 bostäder laga kraft. Bostadsområdet ligger i anslutning till Kristianstads GK i Åhus. Visionen för området är en tät, varierad och blandad stadsdel av hög arkitektonisk kvalitet med bebyggelse- och gatustruktur. Stadsdelen ska utgå ifrån Åhus lokala förutsättningar och bidra till att främja Åhus karaktäristiska sandiga gräshedsmarker och deras biologiska mångfald.

Områdets första bostadsprojekt, bestående av 17 radhuslägenheter är lanserad och försäljning pågår.

Intresserad av mer information om områdets första bostadsprojekt?

Här kan du läsa mer om Brf Åhusvången.

 

Intresseanmälan