Vi har ingått ett avtal med Kristianstads kommun om att förvärva 25 hektar mark invid Kristianstads GK i Åhus.

Detaljplanen för ett bostadsområde för ca 300 bostäder antogs under kvartal 4 2018. Planen är överklagad av en granne. Sannolikt vinner detaljplanen laga kraft under 2019. Förväntad byggstart under 2021.

Intresseanmälan