Vi har ingått ett avtal med Kristianstads kommun om att förvärva 25 hektar mark invid Kristianstads GK i Åhus.

Detaljplanen för ett bostadsområde för ca 300 bostäder antogs under kvartal 4 2018 och vann laga kraft i augusti 2019. Nu väntas infrastruktur utbyggas innan vi går igång med det första bostadsprojektet bestående av 17 radhuslägenheter, vilka väntas uppföras under 2021.

Intresseanmälan