Nyheter / Detaljplanen för Åhus har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Åhus har vunnit laga kraft

Detaljplanen för Gillögast projekt i Åhus har nu vunnit laga kraft. Detaljplanen möjliggör ett bostadsområde för ca 300 bostäder. Förväntad byggstart under 2021.