Nyheter / Region Gotlands Arkitekturpris 2021

Region Gotlands Arkitekturpris 2021

Gillögas tredje bostadsprojekt i Visby, där vi uppfört 29 bostadsrättslägenheter strax utanför ringmuren vid Söderport, har vunnit årets arkitekturpris på Gotland. Vi är stolta över att ha varit med och bidragit till att göra Visby ännu lite vackrare genom att förvandla en parkeringsplats till ett vackert boende med tydliga Gotländska drag i en modern tappning.

Regionens motivering lyder:

”Kvarteret Visby Järnvägen 4 möter staden med tydliga äldre gotländska referenser, men nu i en modern och stadsmässig gestaltning. Insidan bjuder på en väl utformad grön gårdsarkitektur och bostadsmiljö med höga rumsliga kvaliteter. Med projektet har Visby fått ett nytt bostadskvarter, där en god bostadsmiljö går hand i hand med hög arkitektonisk kvalitet.

Mot staden bidrar kvarteret förtjänstfullt till att hela och förädla stadsbilden längs Peder Hardings väg, samtidigt som ringmuren och innerstaden visas vederbörlig hänsyn. Mejerigatan har förvandlats till ett slingrande och väl gestaltat gaturum. Trots ett begränsat utrymme och ändringar i projektet, har kärnan i den ursprungliga visionen för kvarteret kunnat behållas i det färdiga resultatet. Projektet är en god förebild för bostadsbyggandet på Gotland i allmänhet och för den fortsatta utvecklingen av närområdet i synnerhet.”