file-empty cross menu check cross2 plus minus chevron-up chevron-down chevron-left chevron-right arrow-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up-right

Hem med omtanke

Vi på Gillöga har drygt 20 års erfarenhet av bostadsbyggande. Utbyggnaden av Uppsalas nya stadsdel Lindbacken är vårt största pågående projekt, men vi äger mark som vi utvecklar till bostadsområden på flera platser i landet.

Läs mer

Projekt i urval

Norra stäksön

En stadsdel med unik karaktär och speciell atmosfär som har öns befintliga natur och varierade topografi som utgångspunkt och där blandningen av upplåtelseformer och exploateringsgrad, variation av bebyggelse och mångfald av olika typer av gaturum är av stor vikt. Vi […]

Österåker

Med utsikt över 90 ha vattenspegel och böljande landskap hittar ni Hagby äng och kulle. Med ambitionen att bli en av Europas bästa golfbanor skapar Österåkers golfklubb med hjälp av Henrik Stensson en ny anläggning i toppklass. En fantastisk plats, […]

Lindbacken

Inte långt från centrala Uppsala växer Lindbacken fram, en mysig stadsdel med villor, radhus och lägenheter vid sidan av förskolor, skolor, parker och en liten huvudgata med butiker och service. I Lindbacken vill vi skapa ett område med unik karaktär […]

Torresta

Ambitionen med projektet är att bevara en stor, kontinuerlig del av skogen och på så sätt bevara och förstärka dess “sociala värden” som pekas ut i kommunens översiktsplan. Områdets karaktär formas av småhuskluster/kvarter i fastighetens mindre kuperade och öppna delar. […]

Visby – Kv. Järnvägen 4

Här planerar vi att bygga 6 radhus och ett flerbostadshus innehållande 17 lägenheter. Husens relation till varandra och rummen mellan dem minner om en gotlandsgård. Volymer och materialval är klassiskt gotländska men med en kontemporär bearbetning.

Kort om oss

Vårt fokus ligger på Uppsala och Stockholm med omnejd, men vi har även andra spännande bostadsprojekt runt om i landet.

Läs mer

Nyheter

Gillöga bygger ytterligare ett projekt i Visby

Gillöga har tidigare slutfört två projekt i Visby och nu bygger vi ytterligare ett projekt som omfattar 29 lägenheter vid Söderport. Projektet är slutsålt och inflyttning beräknas ske etappvis under 2019 och 2020.